HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Logische tekstopmaak-elementen

De volgende elementen worden gerekend tot de logische tekstopmaak-elementen: EM, STRONG, CITE, DFN, CODE, SAMP, KBD en VAR. Je gebruikt ze, als je niet de exacte weergave wilt bepalen, maar vooral wilt aangeven om wat voor soort tekst het gaat. De browser (of als die mogelijkheid er is, de gebruiker via de instellingen van de browser) bepaalt vervolgens hoe de ingesloten tekst wordt weergegeven.

Deze tekst heeft <EM>nadruk</EM> Deze tekst heeft nadruk
Deze tekst heeft <STRONG>extra nadruk</STRONG> Deze tekst heeft extra nadruk
Zoals in de <CITE>Handleiding HTML</CITE> te lezen valt ... Zoals in de Handleiding HTML te lezen valt ...
Deze <DFN>term</DFN> Deze term wordt gedefinieerd
Dit is <CODE>computercode</CODE> Dit is computercode
Dit is een <SAMP>voorbeeld van de output</SAMP> van een programma Dit is een voorbeeld van de output van een programma
Deze <KBD>tekst</KBD> moet de gebruiker vanaf het toetsenbord invoeren Deze tekst moet de gebruiker vanaf het toetsenbord invoeren
Dit is een <VAR>variabele</VAR> Dit is een variabele


Vervolg: LettertypenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006