HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Citeren

Het BLOCKQUOTE element (dat toegelicht wordt in het onderdeel Structureren van tekst) is bedoeld voor blokken tekst, welke uit een andere bron geciteerd worden. Vrijwel alle browsers doen dit door zo'n blok tekst zowel links als rechts te laten inspringen. Daarnaast wordt de door het BLOCKQUOTE element ingesloten tekst voorafgegaan en gevolgd door een blanco regel.

Voor (korte stukjes) inline tekst kun je het Q element gebruiken. De door het Q element ingesloten tekst moet door de browser tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

<P>... bedoeld voor <Q>short quotations ... breaks</Q>.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld citeren


Vervolg: WoordafbrekenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 15 juni 2024