HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Citeren

Het BLOCKQUOTE element (dat toegelicht wordt in het onderdeel Structureren van tekst) is bedoeld voor blokken tekst, welke uit een andere bron geciteerd worden. Vrijwel alle browsers doen dit door zo'n blok tekst zowel links als rechts te laten inspringen. Daarnaast wordt de door het BLOCKQUOTE element ingesloten tekst voorafgegaan en gevolgd door een blanco regel.

Voor (korte stukjes) inline tekst is nieuw in HTML 4.0 het Q element opgenomen. De door het Q element ingesloten tekst moet door de browser tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Bovendien moet de browser het soort aanhalingstekens dat gebruikt wordt, laten afhangen van de via het LANG attribuut gedefinieerde taal. In veel talen is het gebruikelijk een citaat tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen en een citaat binnen een citaat tussen enkele aanhalingstekens. Dit wordt alleen gedaan door Firefox 1.5 en hoger. Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox 1.0 en Opera 4 en hoger plaatsen een citaat altijd tussen dubbele aanhalingstekens. Microsoft Internet Explorer 4 en hoger geeft nooit aanhalingstekens weer.

<P>... bedoeld voor <Q>short quotations ... breaks</Q>.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld citeren


Het CITE attribuut kan gebruikt worden om te verwijzen naar het document, dat de bron is van het citaat.

<P>... bedoeld voor <Q CITE="http://www.w3.org/TR/html4/struct/text.html#h-9.2.2" LANG="en">short quotations ... breaks</Q>.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld citeren

Op dit moment wordt dit attribuut alleen door Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox ondersteund. Je kunt in deze browsers de informatie bekijken als je met de rechter muisknop op het citaat klikt en kiest voor properties (of eigenschappen). Je krijgt dan het volgende te zien:

Schermafdruk eigenschappen citeren


Vervolg: WoordafbrekenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007