HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Woordafbreken

Een browser heeft geen ingebouwd mechanisme om woorden af te breken. Daardoor begint en eindigt een regel standaard altijd met een compleet woord. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar bij lange woorden kan dat leiden tot een minder fraaie weergave. Bij eenzijdig uitgelijnde tekst omdat er aan het eind (of begin) van de regel een grote witruimte ontstaat, bij tweezijdig uitgevulde tekst omdat de ruimte tussen de woorden erg groot wordt. Je kunt dat voorkomen, door in het woord één of meer keer de code voor een zacht koppelteken (soft hyphen) op te nemen. Deze code, ­ of &173;, zorgt ervoor dat het woord als dat nodig is wordt afgebroken en een afbreekstreepje wordt ingevoegd.

<P>... tekstverwerkingsprogramma's ...</P>

<P>... tekst&shy;verwerkings&shy;programma's ...</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld woordafbreken


Vervolg: Tekst bij elkaar houdenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 15 juni 2024