HTML beschrijving element WBR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


WBR


HTML -
IE 1.0
NN (1.0)
MOZ -
FF -
OP (2.1)
Het WBR element (word break) kun je opnemen in de door het NOBR element ingesloten inhoud, om aan te geven dat op de betreffende plaats wel mag worden afgebroken.
De opbouw is:

<WBR>

Het WBR element heeft geen inhoud en daarom ook geen beëindiging.
Het WBR element biedt slechts de mogelijkheid tot afbreken. Pas als de door het NOBR element ingesloten tekst niet op één regel past, wordt er echt afgebroken. Wanneer op een bepaalde plaats in alle gevallen een overgang naar een nieuwe regel nodig is, moet gebruik gemaakt worden van het BR element.

Het WBR element maakt geen deel uit van HTML 4.0. Het wordt niet meer ondersteund door Netscape Navigator vanaf versie 6.0 en Opera vanaf versie 4.0.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006