CSS voorbeelden eigenschap background-repeat


Handleiding HTML Legenda | Beschrijving | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin


Met de background-repeat eigenschap kun je bepalen of een achtergrondafbeelding voor een element vanuit de beginpositie herhaald moet worden en zo ja, in welke richting. De beginpositie van de achtergrondafbeelding is de linker bovenhoek van het element, tenzij met de background-position eigenschap een andere positie is gedefinieerd.
Met de waarde repeat wordt de achtergrondafbeelding zowel in horizontale als in verticale richting herhaald.

<STYLE TYPE="text/css">
<!--

BODY { background-image: url(grijs.gif); background-repeat: repeat; }
P { color: #000000; background-color: #FFFFFF; margin: 40px; }
-->
</STYLE>

Voorbeeld background-repeat


Met de waarde repeat-x wordt de achtergrondafbeelding alleen in horizontale richting herhaald.

<STYLE TYPE="text/css">
<!--

BODY { background-image: url(grijs.gif); background-repeat: repeat-x; }
P { color: #000000; background-color: #FFFFFF; margin: 40px; }
-->
</STYLE>

Voorbeeld background-repeat


Met de waarde repeat-y wordt de achtergrondafbeelding alleen in verticale richting herhaald.

<STYLE TYPE="text/css">
<!--

BODY { background-image: url(grijs.gif); background-repeat: repeat-y; }
P { color: #000000; background-color: #FFFFFF; margin: 40px; }
-->
</STYLE>

Voorbeeld background-repeat


Met de waarde no-repeat wordt de achtergrondafbeelding niet herhaald.

<STYLE TYPE="text/css">
<!--

BODY { background-image: url(grijs.gif); background-repeat: no-repeat; }
P { color: #000000; background-color: #FFFFFF; margin: 40px; }
-->
</STYLE>

Voorbeeld background-repeatLegenda | Beschrijving | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005