HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


UCS/ISO 8859-1 karakterset positie 32-126


Ondersteuning door browsers:

  • Alle numerieke karakterreferenties worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox en Opera.
  • De vier karakter entiteitsreferenties worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox en Opera.
code-
positie
omschrijving numerieke
karakter-
referentie
weergave karakter
entiteits-
referentie
weergave
32 spatie        
33 uitroepteken ! !    
34 dubbel aanhalingsteken " " " "
35 nummerteken (hekje) # #    
36 dollarteken $ $    
37 procent % %    
38 ampersand & & & &
39 apostrof (enkel aanhalingstekens) ' '    
40 linker haakje ( (    
41 rechter haakje ) )    
42 asterisk (sterretje) * *    
43 plusteken + +    
44 komma , ,    
45 verbindingsstreepje - -    
46 punt . .    
47 voorwaartse schuine lijn (slash) / /    
48 nummer 0 0 0    
49 nummer 1 1 1    
50 nummer 2 2 2    
51 nummer 3 3 3    
52 nummer 4 4 4    
53 nummer 5 5 5    
54 nummer 6 6 6    
55 nummer 7 7 7    
56 nummer 8 8 8    
57 nummer 9 9 9    
58 dubbele punt : :    
59 puntkomma &#59; ;    
60 kleiner dan &#60; < &lt; <
61 gelijkteken &#61; =    
62 groter dan &#62; > &gt; >
63 vraagteken &#63; ?    
64 apenstaartje (at) &#64; @    
65 hoofdletter A &#65; A    
66 hoofdletter B &#66; B    
67 hoofdletter C &#67; C    
68 hoofdletter D &#68; D    
69 hoofdletter E &#69; E    
70 hoofdletter F &#70; F    
71 hoofdletter G &#71; G    
72 hoofdletter H &#72; H    
73 hoofdletter I &#73; I    
74 hoofdletter J &#74; J    
75 hoofdletter K &#75; K    
76 hoofdletter L &#76; L    
77 hoofdletter M &#77; M    
78 hoofdletter N &#78; N    
79 hoofdletter O &#79; O    
80 hoofdletter P &#80; P    
81 hoofdletter Q &#81; Q    
82 hoofdletter R &#82; R    
83 hoofdletter S &#83; S    
84 hoofdletter T &#84; T    
85 hoofdletter U &#85; U    
86 hoofdletter V &#86; V    
87 hoofdletter W &#87; W    
88 hoofdletter X &#88; X    
89 hoofdletter Y &#89; Y    
90 hoofdletter Z &#90; Z    
91 linker rechte haak &#91; [    
92 achterwaartse schuine lijn (backslash) &#92; \    
93 rechter rechte haak &#93; ]    
94 caret (dakje) &#94; ^    
95 underscore &#95; _    
96 accent grave &#96; `    
97 kleine letter a &#97; a    
98 kleine letter b &#98; b    
99 kleine letter c &#99; c    
100 kleine letter d &#100; d    
101 kleine letter e &#101; e    
102 kleine letter f &#102; f    
103 kleine letter g &#103; g    
104 kleine letter h &#104; h    
105 kleine letter i &#105; i    
106 kleine letter j &#106; j    
107 kleine letter k &#107; k    
108 kleine letter l &#108; l    
109 kleine letter m &#109; m    
110 kleine letter n &#110; n    
111 kleine letter o &#111; o    
112 kleine letter p &#112; p    
113 kleine letter q &#113; q    
114 kleine letter r &#114; r    
115 kleine letter s &#115; s    
116 kleine letter t &#116; t    
117 kleine letter u &#117; u    
118 kleine letter v &#118; v    
119 kleine letter w &#119; w    
120 kleine letter x &#120; x    
121 kleine letter y &#121; y    
122 kleine letter z &#122; z    
123 linker accolade &#123; {    
124 verticale lijn &#124; |    
125 rechter accolade &#125; }    
126 tilde (liggend slangetje) &#126; ~    


TerugInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 maart 2006