HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


UCS/ISO 8859-1 karakterset positie 192-255


Ondersteuning door browsers:

  • De numerieke karakterreferenties worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox en Opera.
  • De karakter entiteitsreferenties worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox en Opera, met uitzondering van de posities 215 en 247, die door Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator pas vanaf versie 3 ondersteund worden.
code-
positie
omschrijving numerieke
karakter-
referentie
weergave karakter
entiteits-
referentie
weergave
192 A accent grave À À À À
193 A accent acute Á Á Á Á
194 A accent circumflex    Â
195 A tilde à à à Ã
196 A umlaut Ä Ä Ä Ä
197 A ring Å Å Å Å
198 AE ligatuur (koppelletter) Æ Æ Æ Æ
199 C cédille Ç Ç Ç Ç
200 E accent grave È È È È
201 E accent acute É É É É
202 E accent circumflex Ê Ê Ê Ê
203 E umlaut Ë Ë Ë Ë
204 I accent grave Ì Ì Ì Ì
205 I accent acute Í Í Í Í
206 I accent circumflex Î Î Î Î
207 I umlaut Ï Ï Ï Ï
208 ETH (IJslands) Ð Ð Ð Ð
209 N tilde Ñ Ñ Ñ Ñ
210 O accent grave Ò Ò Ò Ò
211 O accent acute Ó Ó Ó Ó
212 O accent circumflex Ô Ô Ô Ô
213 O tilde Õ Õ Õ Õ
214 O umlaut Ö Ö Ö Ö
215 teken voor vermenigvuldigen × × × ×
216 O slash Ø Ø Ø Ø
217 U accent grave Ù Ù Ù Ù
218 U accent acute Ú Ú Ú Ú
219 U accent circumflex Û Û Û Û
220 U umlaut Ü Ü Ü Ü
221 Y accent acute Ý Ý Ý Ý
222 THORN (IJslands) Þ Þ Þ Þ
223 sz ligatuur (koppelletter) ß ß ß ß
224 a accent grave à à à à
225 a accent acute á á á á
226 a accent circumflex â â â â
227 a tilde ã ã ã ã
228 a umlaut ä ä ä ä
229 a ring å å å å
230 ae ligatuur (koppelletter) æ æ æ æ
231 c cédille ç ç ç ç
232 e accent grave è è è è
233 e accent acute é é é é
234 e accent circumflex ê ê ê ê
235 e umlaut ë ë ë ë
236 i accent grave ì ì ì ì
237 i accent acute í í í í
238 i accent circumflex î î î î
239 i umlaut ï ï ï ï
240 eth (IJslands) ð ð ð ð
241 n tilde ñ ñ ñ ñ
242 o accent grave ò ò ò ò
243 o accent acute ó ó ó ó
244 o accent circumflex ô ô ô ô
245 o tilde õ õ õ õ
246 o umlaut ö ö ö ö
247 teken voor delen ÷ ÷ ÷ ÷
248 o slash ø ø ø ø
249 u accent grave ù ù ù ù
250 u accent acute ú ú ú ú
251 u accent circumflex û û û û
252 u umlaut ü ü ü ü
253 y accent acute ý ý ý ý
254 thorn (IJslands) þ þ þ þ
255 y umlaut ÿ ÿ ÿ ÿ


TerugInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 maart 2006