HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


UCS/Unicode karakterset

General punctuation | Currency symbols | Spacing modifier letters

Browserondersteuning:

 • Getest is op verschillende Windows systemen en met meerdere lettertypen (Arial, Times New Roman, Verdana).
 • Legenda:
  • IE: Microsoft Internet Explorer
  • NN: Netscape Navigator
  • OP: Opera
  • cijfer(s): versienummer van de browser (bijvoorbeeld OP51 is Opera 5.1)
 • Mozilla en Firefox ondersteunen alle onderstaande Unicode posities, met uitzondering van 200C, 200D, 200E en 200F.
 • In IE4 hangt de ondersteuning van de Unicode posities 2032, 2033, 203E en 2044 af het gebruikte lettertype (geen ondersteuning bij Arial en Times New Roman).
 • In IE6 hangt de ondersteuning van de Unicode posities 200C en 200D af het gebruikte lettertype (geen ondersteuning bij Verdana).
 • De Unicode posities 2018, 2019, 201A, 201C, 201D, 201E, 2032 en 2033 worden bij het lettertype Arial door alle browsers in de meeste gevallen weergegeven als gewone (verticale) aanhalingstekens.

Voor de omschrijving is de originele tekst uit HTML 4 aangehouden.


General punctuation

Unicode
positie
omschrijving referentie weergave ondersteuning
2002 en space   - NN6 -
  - NN6 -
2003 em space   - NN6 -
  - NN6 -
2009 thin space   - NN6 -
  - NN6 -
200C zero width non-joiner ‌ IE4 - OP6
‌ IE4 - OP6
200D zero width joiner ‍ IE4 - OP6
‍ IE4 - OP6
200E left-to-right mark ‎ - - OP6
‎ - - OP6
200F right-to-left mark ‏ - - OP6
‏ - - OP6
2013 en dash – IE4 NN4 OP4
– IE4 NN6 OP4
2014 em dash — IE4 NN4 OP51
— IE4 NN6 OP51
2018 left single quotation mark ‘ IE4 NN4 OP51
‘ IE4 NN6 OP51
2019 right single quotation mark ’ IE4 NN4 OP51
’ IE4 NN6 OP51
201A single low-9 quotation mark ‚ IE4 NN4 OP51
‚ IE4 NN6 OP51
201C left double quotation mark “ IE4 NN4 OP51
“ IE4 NN6 OP51
201D right double quotation mark ” IE4 NN4 OP51
” IE4 NN6 OP51
201E double low-9 quotation mark „ IE4 NN4 OP51
„ IE4 NN6 OP51
2020 dagger † IE4 NN4 OP51
† IE4 NN6 OP51
2021 double dagger ‡ IE4 NN4 OP51
‡ IE4 NN6 OP51
2022 bullet = black small circle • IE4 NN4 OP51
• IE4 NN4 OP51
2026 horizontal ellipsis = three dot leader … IE4 NN4 OP51
… IE4 NN6 OP51
2030 per mille sign ‰ IE4 NN4 OP51
‰ IE4 NN6 OP51
2032 prime = minutes = feet ′ IE4 NN6 OP6
′ IE4 NN6 OP6
2033 double prime = seconds = inches ″ IE4 NN6 OP6
″ IE4 NN6 OP6
2039 single left-pointing angle quotation ‹ IE4 NN4 OP4
‹ IE4 NN6 OP4
203A single left-pointing angle quotation › IE4 NN4 OP4
› IE4 NN6 OP4
203E overline = spacing overscore ‾ IE4 NN6 OP6
‾ IE4 NN6 OP6
2044 fraction slash ⁄ IE4 NN6 OP4
⁄ IE4 NN6 OP4


Currency symbols

Unicode
positie
omschrijving referentie weergave ondersteuning
20AC euro sign € IE4 NN4 OP4
€ IE4 NN4 OP36


Spacing modifier letters

Unicode
positie
omschrijving referentie weergave ondersteuning
02C6 modifier letter circumflex accent ˆ ˆ IE4 NN4 OP4
ˆ ˆ IE4 NN6 OP4
02DC small tilde ˜ ˜ IE4 NN4 OP4
˜ ˜ IE4 NN6 OP4


TerugInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 maart 2006