HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


UCS/Unicode karakterset

Mathematical operators

Browserondersteuning:

 • Getest is op verschillende Windows systemen en met meerdere lettertypen (Arial, Times New Roman, Verdana).
 • Legenda:
  • IE: Microsoft Internet Explorer
  • NN: Netscape Navigator
  • OP: Opera
  • cijfer(s): versienummer van de browser (bijvoorbeeld OP51 is Opera 5.1)
 • Mozilla en Firefox ondersteunen alle onderstaande Unicode posities.
 • In IE4 hangt de ondersteuning (voorzover aangegeven) af van de versie van het gebruikte lettertype (geen ondersteuning bij de versies van Arial en Times New Roman die behoorden bij de eerste uitgave van Windows 98, wel ondersteuning bij Verdana en bij latere versies van Arial en Times New Roman).

Voor de omschrijving is de originele tekst uit HTML 4 aangehouden.


Mathematical operators

Unicode
positie
omschrijving referentie weergave ondersteuning
2200 for all ∀ - NN6 OP6
∀ - NN6 OP6
2202 partial differential ∂ IE4 NN6 OP6
∂ IE4 NN6 OP6
2203 there exists ∃ - NN6 OP6
∃ - NN6 OP6
2205 empty set = null set = diameter ∅ - NN6 OP6
∅ - NN6 OP6
2207 nabla = backward difference ∇ - NN6 OP6
∇ - NN6 OP6
2208 element of ∈ - NN6 OP6
∈ - NN6 OP6
2209 not an element of ∉ - NN6 OP6
∉ - NN6 OP6
220B contains as member ∋ - NN6 OP6
∋ - NN6 OP6
220F n-ary product = product sign ∏ IE4 NN6 OP6
∏ IE4 NN6 OP6
2211 n-ary summation ∑ IE4 NN6 OP6
∑ IE4 NN6 OP6
2212 minus sign − IE4 NN6 OP4
− IE4 NN6 OP4
2217 asterisk operator ∗ - NN6 OP6
∗ - NN6 OP6
221A square root = radical sign √ IE4 NN6 OP6
√ IE4 NN6 OP6
221D proportional to ∝ - NN6 OP6
∝ - NN6 OP6
221E infinity ∞ IE4 NN6 OP6
∞ IE4 NN6 OP6
2220 angle ∠ - NN6 OP6
∠ - NN6 OP6
2227 logical and = wedge ∧ - NN6 OP6
∧ - NN6 OP6
2228 logical or = vee ∨ - NN6 OP6
∨ - NN6 OP6
2229 intersection = cap ∩ IE5 NN6 OP6
∩ IE5 NN6 OP6
222A union = cup ∪ - NN6 OP6
∪ - NN6 OP6
222B integral ∫ IE4 NN6 OP6
∫ IE4 NN6 OP6
2234 therefore ∴ - NN6 OP6
∴ - NN6 OP6
223C tilde operator = varies with = similar to ∼ - NN6 OP6
∼ - NN6 OP6
2245 approximately equal to ≅ - NN6 OP6
≅ - NN6 OP6
2248 almost equal to = asymptotic to ≈ IE4 NN6 OP6
≈ IE4 NN6 OP6
2260 not equal to ≠ IE4 NN6 OP6
≠ IE4 NN6 OP6
2261 identical to ≡ IE5 NN6 OP6
≡ IE5 NN6 OP6
2264 less-than or equal to ≤ IE4 NN6 OP6
≤ IE4 NN6 OP6
2265 greater-than or equal to ≥ IE4 NN6 OP6
≥ IE4 NN6 OP6
2282 subset of ⊂ - NN6 OP6
⊂ - NN6 OP6
2283 superset of ⊃ - NN6 OP6
⊃ - NN6 OP6
2284 not asubset of ⊄ - NN6 OP6
⊄ - NN6 OP6
2286 subset of or equal to ⊆ - NN6 OP6
⊆ - NN6 OP6
2287 superset of or equal to ⊇ - NN6 OP6
⊇ - NN6 OP6
2295 circled plus = direct sum ⊕ - NN6 OP6
⊕ - NN6 OP6
2297 circled times = vector product ⊗ - NN6 OP6
⊗ - NN6 OP6
22A5 up tack = orthogonal to = perpendicular ⊥ - NN6 OP6
⊥ - NN6 OP6
22C5 dot operator ⋅ - NN6 OP6
⋅ - NN6 OP6


TerugInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 maart 2006