HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


UCS/ISO 8859-1 karakterset positie 160-191


Ondersteuning door browsers:

 • Alle numerieke karakterreferenties worden ondersteund door alle versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Firefox en Opera.
 • Alle karakter entiteitsreferenties worden ondersteund door alle versies van Mozilla, Firefox en Opera. In Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator geldt de ondersteuning in de meeste gevallen pas vanaf versie 3. Alleen de posities 160, 169 en 174 worden ook door eerdere versies ondersteund.
 • Een uitzondering op bovenstaande geldt codepositie 173 (&173; of ­) waarmee een zachte koppelteken (soft hyphen) wordt gedefinieerd, dat wordt weergegeven bij woordafbreken. Het zachte koppelteken wordt alleen correct ondersteund door Microsoft Internet Explorer 5.0 en hoger, door Opera 7.2 en hoger en door Firefox 3.0 en hoger. Netscape Navigator 6 en hoger, Mozilla en Opera 4 t/m  7.1 ondersteunen het zachte koppelteken helemaal niet en geven de tekst dus weer zoals dat standaard gebeurt. Bij lagere versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera is de weergave niet correct:
  • Microsoft Internet Explorer 3 en 4 geven het koppelteken altijd weer, ook als het woord niet wordt afgebroken.
  • Microsoft Internet Explorer 2 behandelt &173; op dezelfde wijze als versie 3 en 4. ­ wordt door de browser niet herkend en (zoals bedoeld) genegeerd.
  • Netscape Navigator 3 en 4 en Opera 2 en 3 geven het koppelteken altijd weer, maar van afbreken van woorden is bij deze browsers geen sprake.
  • Netscape Navigator 2 behandelt &173; op dezelfde wijze als Netscape Navigator 3 en 4 dat doen. ­ wordt door de browser niet herkend, maar in plaats van deze te negeren wordt de code zelf weergegeven.
code-
positie
omschrijving numerieke
karakter-
referentie
weergave karakter
entiteits-
referentie
weergave
160 niet afbrekende spatie        
161 omgekeerd uitroepteken ¡ ¡ ¡ ¡
162 centteken ¢ ¢ ¢ ¢
163 poundteken £ £ £ £
164 algemeen valutateken ¤ ¤ ¤ ¤
165 yenteken ¥ ¥ ¥ ¥
166 onderbroken verticale lijn ¦ ¦ ¦ ¦
167 paragraaf (sectie) § § § §
168 umlaut ¨ ¨ ¨ ¨
169 copyrightteken © © © ©
170 vrouwelijk ordinaalteken (toegepast in Spaans rangtelwoord) ª ª ª ª
171 linksgericht dubbel hoekaanhalingsteken « « « «
172 niet teken ¬ ¬ ¬ ¬
173 zacht koppelteken (wordt alleen weergegeven als het woord door afbreken wordt gesplitst) ­ ­ ­ ­
174 registered trademark ® ® ® ®
175 macron accent ¯ ¯ ¯ ¯
176 graadteken ° ° ° °
177 plusminus ± ± ± ±
178 2 in superscript ² ² ² ²
179 3 in superscript ³ ³ ³ ³
180 acute accent ´ ´ ´ ´
181 micronteken µ µ µ µ
182 pilcrowteken (geeft overgang naar nieuwe paragraaf aan) ¶ ¶
183 punt op de middellijn · · · ·
184 cédille ¸ ¸ ¸ ¸
185 1 in superscript ¹ ¹ ¹ ¹
186 mannelijk ordinaalteken (toegepast in Spaans rangtelwoord) º º º º
187 rechtsgericht dubbel hoekaanhalingsteken » » » »
188 een kwart ¼ ¼ ¼ ¼
189 een half ½ ½ ½ ½
190 drie kwart ¾ ¾ ¾ ¾
191 omgekeerd vraagteken ¿ ¿ ¿ ¿


TerugInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 mei 2014