HTML Afbeeldingen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie afbeeldingen | Opnemen afbeelding | Rand om afbeelding | Verticaal uitlijnen afbeelding | Horizontaal uitlijnen afbeelding | Ruimte rond de afbeelding | Omschrijving in tooltip | Speciale functie afbeelding | Image maps | Client-side image maps | Voorbeelden image maps | Tooltips voor image maps

Gerelateerde elementen: AREA | IMG | MAP


Omschrijving in tooltip

Soms wil je extra informatie een afbeelding geven, die niet zomaar in de gewone tekst past. Je kunt dan gebruik maken van een tooltip, een klein venster dat boven het gewone browservenster wordt weergegeven. Sommige browsers (Microsoft Internet Explorer 3.0 en hoger en Netscape Navigator 4) tonen zo'n tooltip al automatisch en laten daarbij de waarde van het ALT attribuut van het IMG element in het venster zien. Omdat het ALT attribuut daar eigenlijk niet bedoeld is, geven andere browsers de waarde ervan niet in een tooltip weer. In deze browsers kun je evenwel vaak hetzelfde effect bereiken door het toevoegen van het TITLE attribuut aan het IMG element. Het TITLE attribuut is speciaal bedoeld voor de weergave van extra informatie en wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4, Netscape Navigator vanaf versie 6, Mozilla, Firefox en Opera vanaf versie 5. Wil je in een zo groot mogelijk aantal browsers de tooltip zien, dan neem je zowel het ALT als het TITLE attribuut op met dezelfde waarde. Het is verder verstandig een waarde te kiezen, die én duidelijk is als alternatief voor de afbeelding (voor als de browser de afbeelding niet kan of mag weergeven) én logisch als extra informatie in de tooltip.

Om te zien welk attribuut in de gebruikte browser de weergave van de tooltip bepaalt, hebben de attributen ALT en TITLE in het volgende voorbeeld een verschillende waarde gekregen.

<IMG SRC="usa1.gif" WIDTH="140" HEIGHT="100" ALT="Foto Monument Valley" TITLE="Monument Valley">

Rechts is de weergave door de browser en daarin kun je controleren of deze het TITLE correct ondersteunt. Links is een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen


Vervolg: Speciale functie afbeeldingInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004