HTML Lichtkranten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lichtkranten | Basismogelijkheden | Speciale effecten | Verbergen lichtkrant

Gerelateerde elementen: MARQUEE


Verbergen lichtkrant

Omdat de tekst in de lichtkrant als inhoud van het MARQUEE element moet worden opgenomen, wordt deze stilstaand en compleet zichtbaar weergegeven door browsers, die het MARQUEE element niet ondersteunen. Zeker als je het FONT element gebruikt hebt om de grootte en kleur van de tekst te bepalen, is het resultaat vermoedelijk niet wat je wilt.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="320" BGCOLOR="#CCCCCC"><FONT SIZE="+2" FACE="Arial" COLOR="red">Tekst ingesloten ... stilstaande tekst.</FONT></MARQUEE>

In een browser die het MARQUEE element niet ondersteunt zie je:

Tekst ingesloten door het MARQUEE element wordt door browsers die het element niet ondersteunen, weergegeven als stilstaande tekst.

Dit effect kun je enigszins beperken door de opmaak van de tekst in de lichtkrant vast te leggen met behulp van het STYLE attribuut. In andere browsers wordt de inhoud van het MARQUEE element dan als standaard tekst weergegeven.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="320" BGCOLOR="#CCCCCC" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: red; background-color: #CCCCCC;">Tekst ingesloten ... stilstaande tekst.</MARQUEE>

In een browser die het MARQUEE element niet ondersteunt zie je:

Tekst ingesloten door het MARQUEE element wordt door browsers die het element niet ondersteunen, weergegeven als stilstaande tekst.

Een oplossing voor het geheel verbergen van de inhoud van de lichtkrant in browsers die het MARQUEE element niet ondersteunen, is het gebruiken van een JavaScript. Het principe is eenvoudig: het script test om welke browser het gaat en plaatst de HTML-code voor de lichtkrant alleen als het gaat om in het script aangegeven browsers. Uiteraard wordt de lichtkrant alleen weergegeven als de gebruiker de uitvoering van JavaScript heeft toegestaan.

In het volgende voorbeeld wordt de lichtkrant alleen weergegeven in Microsoft Internet Explorer en in recente versies van Netscape Navigator (7.0 en hoger), Mozilla (1.1 en hoger), Firefox en Opera (7.2 en hoger).

In de body van het document staat het volgende script opgenomen:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var nuA            = navigator.userAgent;
var OP             = (nuA.indexOf("Opera") != -1);
var IE             = (nuA.indexOf("MSIE") != -1) && !OP;
var begingecko     = (nuA).lastIndexOf("Gecko");
var geckodatum     = (nuA).substring(begingecko + 6,begingecko + 14);
var geckomarquee   = (geckodatum >= 20020823)
var beginopera     = (nuA).lastIndexOf("Opera");
var operahfdversie = (nuA).substring(beginopera + 6,beginopera + 7);
var operasubversie = (nuA).substring(beginopera + 8,beginopera + 9);
var operaversie    = (operahfdversie + operasubversie);
var OP72plus       = OP && (parseInt(operaversie) >= 72);

if (IE || geckomarquee || OP72plus) {
document.write('<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#336699" STYLE="width: 560px; font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: white; background-color: #336699;">Deze lichtkrant is opgebouwd met behulp van een JavaScript<\/MARQUEE>')
}
//-->
</SCRIPT>

Zorg er voor dat de code tussen de haakjes achter document.write niet onderbroken wordt door een harde overgang naar de volgende regel.

Een fout in Netscape Navigator met versienummer lager dan 7.2 en in Mozilla met versienummer lager dan 1.7 zorgt ervoor dat de opgegeven stijl voor de lettergrootte niet wordt weergegeven in bovenstaande JavaScript oplossing.

Meer informatie over het testen op de gebruikte browser is te vinden bij de JavaScript voorbeelden voor Informatie over de browser.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 maart 2005