HTML Lichtkranten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lichtkranten | Basismogelijkheden | Speciale effecten | Verbergen lichtkrant

Gerelateerde elementen: MARQUEE


Basismogelijkheden lichtkrant

Je maakt een lichtkrant met behulp van het MARQUEE element. Omdat in het volgende voorbeeld geen attributen aan het MARQUEE element zijn toegevoegd, gebruikt de lichtkrant de totale beschikbare breedte.

<MARQUEE>Dit is een lichtkrant</MARQUEE>

De attributen HEIGHT, WIDTH en BGCOLOR kunnen gebruikt worden om de hoogte, breedte en achtergrondkleur van de lichtkrant te specificeren. Het MARQUEE element heeft geen attributen om de opmaak van de tekst in de lichtkrant te bepalen. Je kunt hiervoor echter gebruik maken van de elementen voor tekstopmaak. In het volgende voorbeeld is het FONT element opgenomen met de attributen SIZE, FACE en COLOR.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#336699"><FONT SIZE="+2" FACE="Arial" COLOR="#FFFFFF">Dit is een lichtkrant</FONT></MARQUEE>

In de voorbeelden hiervoor is de weergave van de lichtkrant bepaald met alleen HTML. In Netscape Navigator 7.1 en Mozilla 1.3 t/m 1.6 kan dat een probleem opleveren, omdat deze browsers het BGCOLOR attribuut niet ondersteunen. Als alternatief kan de weergave echter ook bepaald worden met behulp van stylesheets. Alle gangbare browsers kunnen daarmee overweg, met uitzondering van Netscape Navigator 7.0 en Mozilla 1.2/1.3, die de background-color eigenschap niet ondersteunen voor het MARQUEE element. Je kunt dat oplossen door het gebruik van stylesheets te combineren met het BGCOLOR attribuut.

In het volgende voorbeeld is gebruik gemaakt van een inline stijl, door het STYLE attribuut aan het MARQUEE element toe te voegen. Met de font-family eigenschap is het lettertype gespecificeerd, met de font-size eigenschap de lettergrootte, met de color eigenschap de kleur van de tekst en met de background-color eigenschap de achtergrondkleur. Het BGCOLOR attribuut heeft dezelfde waarde als de background-color eigenschap.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#336699" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: white; background-color: #336699;">De opmaak ... stylesheets.</MARQUEE>

Overigens zijn met bovenstaande oplossing alle problemen nog niet voorbij. Netscape Navigator 6.x en Mozilla 1.0 kunnen de lichtkrant weliswaar niet weergeven, maar ze negeren het MARQUEE element ook niet: het wordt beschouwd als element op blokniveau, waarop de opgegeven stijlen gewoon worden toegepast. In deze browsers is het misschien verstandig de lichtkrant maar geheel te verbergen.


Vervolg: Speciale effectenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004