HTML Lichtkranten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lichtkranten | Basismogelijkheden | Speciale effecten | Verbergen lichtkrant

Gerelateerde elementen: MARQUEE


Speciale effecten

Met het BEHAVIOR attribuut kun je bepalen hoe de tekst door de lichtkrant moet schuiven. Bij de standaardwaarde "scroll" komt de tekst aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en verdwijnt daar geleidelijk weer. Bij de waarde "slide" komt de tekst aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en blijft daar stilstaan (in Microsoft Internet Explorer 4 werkt de waarde "slide" alleen zoals beschreven is, als ook het LOOP attribuut gebruikt is met de waarde "1"; in andere gevallen verdwijnt de tekst aan het eind in één keer). De waarde "alternate" laat de tekst binnen de lichtkrant heen en weer bewegen.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#FFFFFF" BEHAVIOR="alternate" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: #336699; background-color: #FFFFFF;">Dit is alternate</MARQUEE>

Met het SCROLLAMOUNT attribuut kan worden vastgelegd hoeveel pixels de tekst bij elke beweging moet verschuiven. Hoe hoger de waarde, hoe sneller de lichtkrant voorbijschuift.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#FFFFFF" SCROLLAMOUNT="5" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: #336699; background-color: #FFFFFF;">Met SCROLLAMOUNT=&quot;5&quot; verschuift de tekst weinig</MARQUEE>

Met het SCROLLDELAY attribuut kan worden vastgelegd om de hoeveel tijd (uitgedrukt in milliseconden) de tekst een stukje moet verschuiven. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de lichtkrant loopt.

<MARQUEE HEIGHT="27" WIDTH="560" BGCOLOR="#FFFFFF" SCROLLDELAY="150" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: #336699; background-color: #FFFFFF;">Met SCROLLDELAY=&quot;150&quot; verschuift de tekst langzaam</MARQUEE>

Met het DIRECTION attribuut kan worden vastgelegd in welke richting de tekst moet schuiven. Bij de standaardwaarde "left" gaat de tekst van rechts naar links, bij de waarden "right", "up" en "down" respectievelijk van links naar rechts, van beneden naar boven en van boven naar beneden.

<MARQUEE HEIGHT="75" WIDTH="560" BGCOLOR="#FFFFFF" DIRECTION="up" SCROLLDELAY="150" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 24px; color: #336699; background-color: #FFFFFF;">Met DIRECTION=&quot;up&quot; verschuift de tekst naar boven</MARQUEE>


Vervolg: Verbergen lichtkrantInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 maart 2005