CSS CSS en browsers


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Ondersteuning door browsers | Stijlen verbergen | Browser-specifieke stijlbladen | Voorbeeld browser-specifieke stijlbladen


Ondersteuning door browsers

Cascading Style Sheets worden ondersteund door Microsoft Internet Explorer 3 en hoger, Netscape Navigator 4 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 3.5 en hoger.

Microsoft Internet Explorer 3 is de eerste browser die Cascading Style Sheets ondersteunde en dat al deed voor de eerste specificatie definitief was vastgesteld. De ondersteuning betreft slechts een beperkt deel van de eigenschappen van CSS 1 en komt bovendien niet altijd overeen met de uiteindelijke specificatie. Sommige eigenschappen en waarden worden daardoor soms geheel verkeerd weergegeven wanneer je de juiste code gebruikt.
In Microsoft Internet Explorer 4 is de ondersteuning een stuk uitgebreid. De meeste eigenschappen van CSS 1 en een deel van CSS 2 worden nu ondersteund. De ondersteuning kent veel minder problemen dan in versie 3, maar nog steeds zijn er enkele ernstige fouten. Zo wordt de stijl bij een aantal eigenschappen niet geërfd in een ingesloten tabel en zijn de eigenschappen width en height verkeerd geïmplementeerd.
In Microsoft Internet Explorer 5 en 5.5 zijn er slechts weinig verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van versie 4.0. Pas in Microsoft Internet Explorer 6 is sprake van een flinke stap voorwaarts. De browser houdt zich veel meer aan de standaard (CSS 2) en de eerder genoemde ernstige fouten zijn hersteld. Ook het aantal eigenschappen dat ondersteund wordt, is uitgebreid. Om ervoor te zorgen dat oudere documenten door het herstel van fouten niet opeens heel anders worden weergegeven, kunnen webontwikkelaars gebruik maken van de zogenaamde DOCTYPE-verwisseling: bij sommige DOCTYPE-declaraties wordt het document weergegeven, zoals dat in oudere versies van de browser gebeurt.
In Microsoft Internet Explorer 5.5 en 6 zijn een aantal eigenschappen toegevoegd, die niet in de CSS-specificaties voorkomen. De bekendste daarvan zijn de eigenschappen voor de kleur van schuifbalken (scrollbars).

Netscape Navigator 4 ondersteunt een groot deel van de stijleigenschappen van CSS 1 en een klein aantal van CSS 2, maar houdt zich op nogal wat punten niet aan de specificaties en kent bovendien een aantal ernstige fouten. Zo wordt de stijl bij geen enkele eigenschap geërfd in een ingesloten tabel, zijn (net als in Microsoft Internet Explorer 4 t/m 5.5) de eigenschappen width en height verkeerd geïmplementeerd en zijn er grote problemen met afbeeldingen waaraan een stijl is toegevoegd .
Netscape Navigator 6 (versie 5 is overgeslagen) en hoger, Mozilla en Firefox maken gebruik van dezelfde geheel opnieuw opgebouwde lay-out engine Gecko. De ondersteuning van CSS 1 en CSS 2 is vrijwel compleet. Van CSS 2 ontbreken met name een aantal eigenschappen, die in CSS 2.1 verwijderd zijn. De ondersteuning kent over het geheel genomen weinig fouten en het aantal ervan neemt ook af met het oplopen van het versie nummer. Net als in Microsoft Internet Explorer kan gebruik gemaakt worden van de DOCTYPE-verwisseling, zodat documenten in oudere en nieuwere browsers een vergelijkbare weergave kennen.

Door Opera 3.5 worden vrijwel alle eigenschappen welke deel uitmaken van CSS 1 ondersteund en meeste gevallen correct. Vanaf Opera 4 worden ook de meeste eigenschappen uit CSS 2 ondersteund en over het algemeen gebeurt dit met weinig fouten. Net als bij Mozilla/Netscape Navigator ontbreken in Opera 7 vrijwel uitsluitend de eigenschappen, die in CSS 2.1 verwijderd zijn. Ook Opera 7 ondersteunt de DOCTYPE-verwisseling.


Bij de beschrijving van elke afzonderlijke eigenschap wordt aangegeven, of deze door de verschillende browsers ondersteund wordt en of dit op de juiste manier gebeurt. Als een browser een eigenschap correct ondersteunt, wil dat helaas nog niet zeggen dat deze ondersteuning ook geldt voor alle elementen. Soms ontbreekt de ondersteuning voor bepaalde elementen, in andere gevallen kent de ondersteuning fouten. Aan de hand van uitgebreide testen is daarom de ondersteuning voor een groot aantal elementen gecontroleerd. Eventuele negatieve uitkomsten van de testen zijn voor elke eigenschap in een overzicht weergegeven.

Op enkele problemen wordt hier speciaal de aandacht gevestigd:

  • Een voor het BODY element of een element op blokniveau gedefinieerde stijl wordt in Microsoft Internet Explorer 4 t/m 5.5 (voor een deel van de eigenschappen) en Netscape Navigator 4 (voor alle eigenschappen) niet geërfd in een ingesloten tabel. Om de stijl ook voor de inhoud van de cellen van een tabel te laten gelden, kun je deze het beste ook definiëren voor de elementen TH en TD.
  • Door Netscape Navigator 4 worden stijlen welke voor een document gedefinieerd zijn via het BODY element soms niet doorgezet na een tabel. Daarom verstandig deze stijlen nog eens extra vast te leggen voor de elementen die je na een tabel in het document gebruikt.
  • Netscape Navigator 4 heeft grote problemen met het toekennen van stijlen aan het IMG element. Niet alleen wordt de afbeelding vaak op een geheel andere plek in het document weergegeven, ook wordt de werking van andere stijlen negatief beïnvloed. In ieder geval kunnen de eigenschappen voor afmetingen niet gebruikt worden om de afbeelding een ander formaat te geven.


Vervolg: Stijlen verbergenInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 december 2017