HTML Objecten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie objecten | Plug-ins en ActiveX controls | Afbeeldingen | Image maps | HTML-documenten | Java applets | QuickTime filmpjes | Macromedia Flash animaties | Geluidsfragmenten

Gerelateerde elementen: APPLET | BGSOUND | EMBED | NOEMBED | OBJECT | PARAM


Afbeeldingen

Voor het opnemen van afbeeldingen in een HTML-document, beschikken we al sinds lang over het IMG element. HTML 4.0 biedt de mogelijkheid in plaats daarvan het OBJECT element te gebruiken.

Het IMG element wordt door alle gangbare browsers zonder problemen ondersteund voor de verschillende typen afbeeldingen (zoals gif, jpg en png). Wat betreft de ondersteuning van het OBJECT element valt het volgende op te merken:

  • Microsoft Internet Explorer 4.0 en hoger plaatst de afbeelding in een inline frame. De afmetingen hebben betrekking op het inline frame en niet op de afbeelding. Met de originele afmetingen valt daardoor een deel van de afbeelding weg, terwijl bij een vergrote weergave de afbeelding het originele formaat houdt. Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger ondersteunt geen Netscape plug-ins meer. Indien afbeeldingen van het type png geassocieerd zijn met bijvoorbeeld de QuickTime player, wordt in plaats van de afbeelding slechts een leeg inline frame weergegeven. Voor Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 geldt hetzelfde als voor versie 4.0 t/m 5.5, tenzij de Security update Q321232 van 15 mei 2002 geïnstalleerd is. In het laatste geval is de werking hetzelfde als bij Internet Explorer 5.5 Service Pack 2.
    Indien als alternatieve inhoud een tweede OBJECT element is opgenomen, geven de verschillende versies van Microsoft Internet Explorer beide objecten weer in plaats van slechts één.
  • Netscape Navigator 4 ondersteunt geen afbeeldingen via het OBJECT element, behalve als voor de weergave gebruik gemaakt wordt van een plug-in (bijvoorbeeld de QuickTime player voor png-bestanden). In dat geval is echter ook de alternatieve inhoud zichtbaar.
  • In Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox is de ondersteuning correct.
  • In Opera 4.0 en hoger is de ondersteuning correct. Voor afbeeldingen van het type png geldt dat echter alleen indien deze niet geassocieerd zijn met een ander programma (bijvoorbeeld de QuickTime player). Is dat wel het geval, dan wordt slechts het logo van de plug-in weergegeven.
  • Met uitzondering van Opera 7.0 en hoger ondersteunt geen enkele browser het CODEBASE attribuut in combinatie met het DATA attribuut.

In enkele schermafdrukken is de weergave door Microsoft Internet Explorer van afbeeldingen met behulp van OBJECT element te zien.

normale weergave origineel formaat origineel formaat in Microsoft Internet Explorer normale weergave vergroting vergroting in Microsoft Internet Explorer

Geadviseerd wordt voor het opnemen van afbeeldingen niet het OBJECT element te gebruiken, maar voorlopig trouw te blijven aan het IMG element. Belangrijkste reden is de weergave in Microsoft Internet Explorer. Als je png-bestanden wilt gebruiken, komen daar nog eens problemen in Opera en in de nieuwste versies van Internet Explorer bij (en als auteur kun je nu eenmaal niet bepalen door welk programma of plug-in de afbeelding moet worden weergeven).
Een uitgebreide toelichting op het IMG element wordt gegeven in het onderdeel Afbeeldingen.

Wanneer je ondanks alle problemen in de weergave toch het OBJECT element wilt gebruiken, dan geef je met het DATA attribuut aan om welke afbeelding het gaat. Omdat de ondersteuning voor het CODEBASE attribuut minimaal is, moet je in het DATA attribuut ook de verwijzing naar een andere directory opnemen. Het TYPE attribuut maakt aan de browser bekend om wat voor type afbeelding het gaat. Bij het type gif is de waarde "image/gif", bij het type png "image/png" en bij het type jpg "image/jpeg". De attributen WIDTH en HEIGHT bepalen de afmetingen van de afbeelding. Met het BORDER attribuut leg je vast of wel of geen rand om de afbeelding moet worden weergegeven.

<P><OBJECT DATA="afbeeldingen/gezicht.gif" WIDTH="105" HEIGHT="125" TYPE="image/gif" BORDER="0">
De browser ondersteunt het OBJECT element niet, of kan de afbeelding niet insluiten.
</OBJECT></P>

Bekijk in een nieuw venster de weergave van de afbeeldingen in de typen gif of png.

N.B. Wanneer JavaScript is toegestaan, worden deze voorbeelden geopend in een nieuw venster zonder schuifbalken. Wanneer je gebruik maakt van Microsoft Internet Explorer, kun je dan een illustratie zien van de wijze waarop deze browser het OBJECT element geïmplementeerd heeft. Hoewel het nieuwe venster en het object in het document in dat venster (de afbeelding dus) in principe niets met elkaar te maken hebben, zijn ook de schuifbalken verdwenen van het inline frame waarin de afbeelding wordt weergegeven. Wil je zien hoe de weergave van Microsoft Internet Explorer "normaal" is, dan moet je met de muis rechtsklikken op één van bovenstaande hyperlinks en kiezen voor 'Openen in nieuw venster'.


In de voorbeelden hiervoor is een tekst als alternatieve inhoud van het OBJECT element opgenomen, maar het mag ook een ander object zijn. Bijvoorbeeld een gif-bestand voor als de browser geen png-bestanden ondersteunt. De browser mag slechts één van de objecten weergeven: of het object dat opgegeven is via het eerste OBJECT element, of het alternatief.

<P><OBJECT DATA="afbeeldingen/gezicht.png" WIDTH="105" HEIGHT="125" TYPE="image/png" BORDER="0">
<OBJECT DATA="afbeeldingen/gezicht.gif" WIDTH="105" HEIGHT="125" TYPE="image/gif" BORDER="0">
De browser ondersteunt het OBJECT element niet, of kan de afbeelding niet insluiten.
</OBJECT>
</OBJECT></P>

Bekijk in een nieuw venster welk(e) object(en) de browser weergeeft.


Vervolg: Image mapsInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004