HTML Objecten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie objecten | Plug-ins en ActiveX controls | Afbeeldingen | Image maps | HTML-documenten | Java applets | QuickTime filmpjes | Macromedia Flash animaties | Geluidsfragmenten

Gerelateerde elementen: APPLET | BGSOUND | EMBED | NOEMBED | OBJECT | PARAM


Geluidsfragmenten

Voor het opnemen geluidsfragmenten in een HTML-document wordt tot nu toe in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van het niet in HTML 4.0 opgenomen EMBED element. HTML 4.0 biedt de mogelijkheid dat ook te doen met behulp van het OBJECT element. Voor de weergave van een geluidsfragment moet de browser beschikken over de juiste plug-in of in het geval van Microsoft Internet Explorer van de juiste ActiveX control.

Het insluiten van geluidsfragmenten met behulp van het EMBED element wordt door alle gangbare browsers ondersteund. Alleen de nieuwste versies van Microsoft Internet Explorer kunnen er problemen mee hebben als een plug-in (bijvoorbeeld de QuickTime Media Player) zich geassocieerd heeft met het betreffende type geluidsbestand. Dat wil vooral nogal eens het geval zijn met midi-bestanden. De oorzaak van deze problemen is dat Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger geen Netscape plug-ins meer ondersteund. Als alternatief kun je een oplossing kiezen, waarbij door Microsoft Internet Explorer via het OBJECT element gebruik gemaakt wordt van een ActiveX control.
Ten behoeve van Opera 4 en 5 is het noodzakelijk dat je aan het EMBED element het TYPE attribuut toevoegt.

Wat betreft het OBJECT element geldt het volgende:

  • Geluidsfragmenten die ingesloten worden via het DATA attribuut en niet geassocieerd zijn met speciale plug-in, worden in veel situaties weergegeven in een externe versie van de Windows Media Player. Indien geluidsfragmenten wel geassocieerd zijn met een plug-in worden ze in Microsoft Internet Explorer versie 4.0 t/m 5.5 meestal correct weergegeven. Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger ondersteunt geen Netscape plug-ins meer. In plaats van de alternatieve inhoud van het OBJECT element, wordt echter een leeg inline frame weergegeven. De ondersteuning is wel correct als gebruik gemaakt wordt van een ActiveX control. Voor Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 geldt hetzelfde als voor versie 4.0 t/m 5.5, tenzij de Security update Q321232 van 15 mei 2002 geïnstalleerd is. In het laatste geval is de werking hetzelfde als bij Internet Explorer 5.5 Service Pack 2.
    De oplossing waarbij via het CLASSID attribuut een ActiveX control wordt gebruikt, wordt door alle versies van Microsoft Internet Explorer correct ondersteund.
  • Netscape Navigator 4 geeft het geluidsfragment zelf goed weer, maar toont ook de alternatieve inhoud. In Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox is de ondersteuning correct. Indien geen afmetingen worden opgegeven, houdt Netscape Navigator 4 50x50 pixels aan, in Netscape Navigator 6 is dit 240x200 pixels, terwijl in Netscape Navigator 7.0 en hoger, Mozilla en Firefox niets zichtbaar is.
  • Voor Opera 4.0 en hoger geldt dat afhankelijk van de geïnstalleerde plug-in een geluidsfragment niet ondersteund wordt, de plug-in niet gevonden wordt, of dat alleen het logo van de plug-in te zien is.

Voor geluidsfragmenten is het EMBED element in veel gevallen een goede oplossing. Met name in de nieuwste versies van Microsoft Internet Explorer wordt de (correcte) weergave echter sterk beïnvloed door de plug-in waarmee ze al dan niet geassocieerd is. Als auteur ben je echter niet op de hoogte op de situatie op het systeem van de bezoeker. Wanneer je wilt dat geluidsfragmenten in alle browsers goed worden weergegeven, kan het daarom verstandig zijn te kiezen voor een combinatie van de elementen OBJECT en EMBED. Ten behoeve van Microsoft Internet Explorer geef je met behulp van het OBJECT element aan dat bijvoorbeeld de Windows Media Player of de QuickTime ActiveX control gebruikt moet worden. Als alternatieve inhoud van het OBJECT element neem je EMBED element op, dat ervoor zorgt dat andere browsers een plug-in kunnen gebruiken.

Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op de oplossing met een plug-in via het EMBED element, de oplossing met een ActiveX control via het OBJECT element en de combinatie. De oplossing met een plug-in via het OBJECT element blijft, gezien de beperkte en weinig correcte ondersteuning, verder buiten beschouwing.


Van het EMBED element moet altijd SRC opgenomen worden, om te specificeren welk geluidsfragment moet worden afgespeeld. In veel gevallen zijn ook de attributen WIDTH en HEIGHT noodzakelijk, om te voorkomen dat het bedieningspaneel niet of niet volledig te zien is. Neem deze attributen daarom altijd op, ook al werk je zelf met een plug-in waarvoor ze niet nodig zijn. Voor de LiveAudio plug-in zijn de noodzakelijk waarden voor de attributen WIDTH en HEIGHT respectievelijk "144" en "60". Voor de meeste andere plug-ins voldoen deze waarden ook, al is de weergave soms wat minder fraai (bijvoorbeeld bij de Windows Media Player Control). Het TYPE attribuut maakt aan de browser bekend om wat voor type object het gaat. Voor het geval de bezoeker geen geschikte plug-in heeft geïnstalleerd, kun je aan de browser kenbaar maken waar deze gevonden kan worden. Dat doe je door het PLUGINSPAGE attribuut aan het EMBED element toe te voegen. In dit voorbeeld wordt verwezen naar de QuickTime Player.

<EMBED SRC="test.wav" WIDTH="144" HEIGHT="60" TYPE="audio/wav" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"></EMBED>

<EMBED SRC="test.mid" WIDTH="144" HEIGHT="60" TYPE="audio/midi" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"></EMBED>

Bekijk in een nieuw venster de weergave van geluidsfragmenten in de typen wav of midi.

Alleen door Microsoft Internet Explorer wordt de oplossing met een ActiveX control ondersteund. Het CLASSID attribuut van het OBJECT element legt vast van welk ActiveX control gebruik gemaakt moet worden. In het volgende voorbeeld is dat de Windows Media Player, maar het had ook de QuickTime Player kunnen zijn. Het CODEBASE attribuut legt vast waar het ActiveX control gevonden kan worden.
De attributen WIDTH, HEIGHT bepalen de afmetingen van het object. Het is verstandig deze attributen altijd op te nemen. Het TYPE attribuut maakt aan de browser bekend om wat voor type object het gaat.
Het PARAM element gebruik je om aan te geven om welke geluidsfragment het gaat. Bij de Windows Media Player ActiveX control is de naam van de parameter "filename".

<OBJECT CLASSID="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" WIDTH="300" HEIGHT="45" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
mplayer/en/nsmp2inf.cab" TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="filename" VALUE="test.wav">
De browser ondersteunt het OBJECT element niet, of kan het geluidsfragment niet insluiten.
</OBJECT>

Vanwege de lengte is in bovenstaande voorbeeldcode de waarde van het CODEBASE attribuut onderbroken door een harde overgang naar een volgende regel. In werkelijkheid moet je dit uiteraard niet doen.
Voor een geluidsfragment van het type "midi" is de code hetzelfde, met uitzondering uiteraard van de waarde van het VALUE attribuut element van het PARAM element.

Bekijk in een nieuw venster de weergave van geluidsfragmenten in de typen wav of midi.

Om tot het beste resultaat te komen in de verschillende browsers kun je de hiervoor beschreven oplossingen combineren.

<OBJECT CLASSID="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" WIDTH="300" HEIGHT="45" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
mplayer/en/nsmp2inf.cab" TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="filename" VALUE="test.wav">
<EMBED SRC="test.wav" WIDTH="144" HEIGHT="60" TYPE="audio/wav" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"></EMBED>
</OBJECT>

Ook hier geldt dat vanwege de lengte in bovenstaande voorbeeldcode de waarde van het CODEBASE attribuut is onderbroken door een harde overgang naar een volgende regel. In werkelijkheid moet je dit niet doen.

Bekijk in een nieuw venster de weergave van geluidsfragmenten in de typen wav of midi.


Voor geluidsfragmenten bestaan er verschillende mogelijkheden om de weergave te regelen. Bij het OBJECT element doe je dat door het opnemen van extra PARAM elementen, terwijl je aan het EMBED element een aantal plug-in specifieke attributen moet toevoegen. Veel gebruikte mogelijkheden zijn die om te bepalen of geluidsfragment al dan niet direct bij openen van het HTML-document afgespeeld moet worden (de verschillende plug-ins en controls gaan daar niet op uniforme wijze mee om), of dat slechts één keer of doorlopend moet gebeuren en met welk geluidsniveau.

In het volgende voorbeeld is vastgelegd dat het geluidsfragment direct bij openen en daarna continue moet worden afgespeeld. Bij het OBJECT element gebruik je daarvoor de parameters "autostart" en "loop". Aan het EMBED element voeg je het LOOP attribuut toe en, omdat je niet weet welke plug-in de gebruiker heeft geïnstalleerd, de attributen AUTOSTART en AUTOPLAY op te nemen.

<OBJECT CLASSID="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" WIDTH="300" HEIGHT="45" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
mplayer/en/nsmp2inf.cab" TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="filename" VALUE="test.wav">
<PARAM NAME="autostart" VALUE="true">
<PARAM NAME="loop" VALUE="true">
<EMBED SRC="test.wav" WIDTH="144" HEIGHT="60" TYPE="audio/wav" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/" AUTOSTART="true" AUTOPLAY="true" LOOP="true"></EMBED>
</OBJECT>

Bekijk het resultaat in een nieuw venster.

De hoogte van het geluidsniveau kun je niet beïnvloeden in de Windows Media Player ActiveX control. Wil je dat toch, dan moet je kiezen voor een andere ActiveX control. In het volgende voorbeeld is dat de QuickTime Player.
Bij het OBJECT element gebruik je nu de parameter "volume" en aan het EMBED element voeg je het VOLUME attribuut toe. Het geluidsniveau geef je aan met een getal tussen "0" en "100": hoe hoger het getal, hoe harder. De standaardwaarde is "50". Wees voorzichtig met waarden boven de "50", want niet elke gebruiker zal het op prijs stellen als het geluidsfragment opeens uit de speakers knalt.

<OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="136" HEIGHT="16" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" TYPE="audio/wav">
<PARAM NAME="src" VALUE="test.wav">
<PARAM NAME="autoplay" VALUE="false">
<PARAM NAME="volume" VALUE="25">
<EMBED SRC="test.wav" WIDTH="144" HEIGHT="60" TYPE="audio/wav" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/" AUTOSTART="false" AUTOPLAY="false" VOLUME="25"></EMBED>
</OBJECT>

Bekijk de weergave in een nieuw venster.


Hoewel lang niet alle bezoekers er prijs op zullen stellen, kiezen webauteurs er nogal eens voor geluidsfragmenten op te nemen, welke automatisch en onzichtbaar op de achtergrond worden afgespeeld bij het openen van een HTML-document. Om het object onzichtbaar te maken zet je de waarden van de attributen WIDTH en HEIGHT van zowel het OBJECT als het EMBED element op "0". Voor het automatisch afspelen neem je voor het OBJECT element de parameter "autostart" op en voeg je aan het EMBED element de attributen AUTOSTART en AUTOPLAY toe; steeds met de waarde "true".

<OBJECT CLASSID="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" WIDTH="0" HEIGHT="0" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
mplayer/en/nsmp2inf.cab" TYPE="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="filename" VALUE="test.mid">
<PARAM NAME="autostart" VALUE="true">
<PARAM NAME="loop" VALUE="true">
<EMBED SRC="test.mid" WIDTH="0" HEIGHT="0" TYPE="audio/midi" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/" AUTOSTART="true" AUTOPLAY="true" LOOP="true"></EMBED>
</OBJECT>

Bekijk de weergave in een nieuw venster.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 20 maart 2008