HTML Objecten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie objecten | Plug-ins en ActiveX controls | Afbeeldingen | Image maps | HTML-documenten | Java applets | QuickTime filmpjes | Macromedia Flash animaties | Geluidsfragmenten

Gerelateerde elementen: APPLET | BGSOUND | EMBED | NOEMBED | OBJECT | PARAM


Macromedia Flash animaties

Voor het insluiten van Macromedia Flash animaties heb je de beschikking over de elementen EMBED en OBJECT. Bij beide elementen kun je gebruik maken van een zogenaamde Netscape plug-in, bij het OBJECT element daarnaast ook van een ActiveX control.

Het insluiten van Macromedia Flash animaties met behulp van het EMBED element wordt door alle gangbare browsers ondersteund, behalve door de nieuwste versies van Microsoft Internet Explorer. Omdat Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger geen Netscape plug-ins meer ondersteunt, moet nu een oplossing gekozen worden waarbij via het OBJECT element gebruik gemaakt wordt van de Macromedia Flash ActiveX control (het EMBED element kan overigens wel weer gebruikt worden wanneer de Macromedia Flash ActiveX control eenmaal geïnstalleerd is op het systeem van de bezoeker; hoewel de kans daarop groot is, omdat het control meestal gelijk met Microsoft Internet Explorer geïnstalleerd wordt, kun je er als auteur nooit zeker van zijn).

Wat betreft het OBJECT element geldt dat de oplossing met behulp van een ActiveX control alleen ondersteund wordt door alle versies van Microsoft Internet Explorer. Voor de oplossing met de Netscape plug-in geldt het volgende:

  • Microsoft Internet Explorer versie 4.0 t/m 5.5 ondersteunt het object, maar in enkele subversies alleen als het TYPE attribuut is opgenomen, terwijl soms met het TYPE attribuut de plug-in weer niet gevonden wordt. Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger ondersteunt geen Netscape plug-ins meer. In plaats van de alternatieve inhoud van het OBJECT element, wordt echter een leeg inline frame weergegeven. Voor Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 geldt hetzelfde als voor versie 4.0 t/m 5.5, tenzij de Security update Q321232 van 15 mei 2002 geïnstalleerd is. In het laatste geval is de werking hetzelfde als bij Internet Explorer 5.5 Service Pack 2.
  • Netscape Navigator 4 geeft de animatie zelf goed weer, maar toont in sommige versies ook de alternatieve inhoud.. Indien geen afmetingen worden opgegeven, houdt Netscape Navigator 4 50x50 pixels aan.
  • In Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox is de ondersteuning correct. Indien geen afmetingen worden opgegeven, houdt Netscape Navigator 6 240x200 pixels aan, terwijl in Netscape Navigator 7.0 en hoger, Mozilla en Firefox niets zichtbaar is.
  • Opera 4.0 crasht als geprobeerd wordt een Flash object te openen, terwijl er Opera 5 en de eerste versies van Opera 6 niets wordt weergegeven. In Opera 6.05 en hoger is de ondersteuning correct.

Wanneer je er verzekerd van wilt zijn dat Macromedia Flash animaties in alle browsers goed worden weergegeven, dan is er net als bij QuickTime filmpjes slechts één oplossing: een combinatie van de elementen OBJECT en EMBED. Ten behoeve van Microsoft Internet Explorer geef je met behulp van het OBJECT element aan dat de Macromedia Flash ActiveX control gebruikt moet worden. Als alternatieve inhoud van het OBJECT element neem je EMBED element op, dat ervoor zorgt dat andere browsers de Macromedia Flash plug-in kunnen gebruiken.

Voor het OBJECT element legt het CLASSID attribuut vast dat voor de weergave van het object gebruik gemaakt moet worden van de Macromedia Flash ActiveX control. Het CODEBASE attribuut legt vast waar het Macromedia Flash ActiveX control gevonden kan worden. Het TYPE attribuut maakt aan de browser bekend om wat voor type object het gaat. De waarden van deze drie attributen zijn voor alle animaties hetzelfde.
De attributen WIDTH, HEIGHT bepalen de afmetingen van het object. Deze attributen moet je opnemen, omdat sommige browsers anders het object niet of niet volledig weergeven.
Het PARAM element gebruik je om aan te geven om welke Flash animaties het gaat.

Als alternatieve inhoud voor het OBJECT element neem je het EMBED element op. Het SRC attribuut bepaalt welke animatie ingesloten moet worden. De betekenis van de attributen WIDTH, HEIGHT en TYPE is hetzelfde als bij het OBJECT element. Het PLUGINSPAGE attribuut gebruik je om aan te geven waar de plug-in verkregen kan worden.

Voor Macromedia Flash animaties bestaan er een aantal mogelijkheden om de weergave te regelen. Voor het OBJECT element doe je dat door het opnemen van extra PARAM elementen, terwijl je aan het EMBED element een aantal plug-in specifieke attributen moet toevoegen. Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende mogelijkheden kun je op de site van Macromedia terecht.
In het volgende voorbeeld zijn enkele van deze mogelijkheden toegepast. Voor het OBJECT element is met de parameter "play" vastgelegd of de animatie al dan niet direct bij het openen van het document afgespeeld moet worden en met de parameter "loop" of de animatie continue moet blijven doorlopen. De parameter "quality" bepaalt de kwaliteit van de weergave. Om dezelfde mogelijkheden te benutten bij de alternatieve inhoud voeg je aan het EMBED element de attributen PLAY, LOOP en QUALITY toe.

<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="128" HEIGHT="96" TYPE="application/x-shockwave-flash" CODEBASE="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<PARAM NAME="movie" VALUE="test.swf">
<PARAM NAME="play" VALUE="true">
<PARAM NAME="loop" VALUE="true">
<PARAM NAME="quality" VALUE="high">
<EMBED SRC="test.swf" WIDTH="128" HEIGHT="96"
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" PLAY="true" LOOP="true" QUALITY="high"></EMBED>
</OBJECT>

Vanwege de lengte is in bovenstaande voorbeeldcode de waarde van het CODEBASE attribuut onderbroken door een harde overgang naar een volgende regel. In werkelijkheid moet je dit uiteraard niet doen.

Van de weergave van dit voorbeeld is een schermafdruk gemaakt.

Macromedia Flash animatie

Bekijk in een nieuw venster of de Macromedia Flash animatie wordt weergegeven.


Vervolg: GeluidsfragmentenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004