HTML Objecten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie objecten | Plug-ins en ActiveX controls | Afbeeldingen | Image maps | HTML-documenten | Java applets | QuickTime filmpjes | Macromedia Flash animaties | Geluidsfragmenten

Gerelateerde elementen: APPLET | BGSOUND | EMBED | NOEMBED | OBJECT | PARAM


QuickTime filmpjes

Voor het insluiten van QuickTime filmpjes heb je de beschikking over de elementen EMBED en OBJECT. Bij beide elementen kun je gebruik maken van een zogenaamde Netscape plug-in, bij het OBJECT element daarnaast ook van een ActiveX control. Het EMBED element is niet opgenomen in HTML 4.0, het OBJECT element wel.

Het insluiten van QuickTime filmpjes met behulp van het EMBED element wordt door alle gangbare browsers ondersteund, behalve door de nieuwste versies van Microsoft Internet Explorer. Omdat Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger geen Netscape plug-ins meer ondersteunt, moet nu een oplossing gekozen worden waarbij via het OBJECT element gebruik gemaakt wordt van de QuickTime ActiveX control (het EMBED element kan overigens wel weer gebruikt worden wanneer de QuickTime ActiveX control eenmaal geïnstalleerd is op het systeem van de bezoeker; als auteur ben je daarvan echter niet op de hoogte).

Wat betreft het OBJECT element geldt dat de oplossing met behulp van een ActiveX control alleen ondersteund wordt door alle versies van Microsoft Internet Explorer. Voor de oplossing met de Netscape plug-in geldt het volgende:

  • Microsoft Internet Explorer versie 4.0 t/m 5.5 ondersteunt het object correct, maar in enkele subversies alleen als het TYPE attribuut is opgenomen. Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 en hoger ondersteunt geen Netscape plug-ins meer. In plaats van de alternatieve inhoud van het OBJECT element, wordt echter een leeg inline frame weergegeven. Voor Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 geldt hetzelfde als voor versie 4.0 t/m 5.5, tenzij de Security update Q321232 van 15 mei 2002 geïnstalleerd is. In het laatste geval is de werking hetzelfde als bij Internet Explorer 5.5 Service Pack 2.
  • Netscape Navigator 4 geeft het filmpje zelf goed weer, maar toont in sommige versies ook de alternatieve inhoud.. Indien geen afmetingen worden opgegeven, houdt Netscape Navigator 4 50x50 pixels aan.
  • In Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox is de ondersteuning correct. Indien geen afmetingen worden opgegeven, houdt Netscape Navigator 6 240x200 pixels aan, terwijl in Netscape Navigator 7.0 en hoger, Mozilla en Firefox niets zichtbaar is.
  • Voor Opera 4 t/m 6 geldt dat meestal alleen het logo van de plug-in te zien is. Opera 7 ondersteunt het object correct.

Wanneer je er verzekerd van wilt zijn dat QuickTime filmpjes in alle browsers goed worden weergegeven, dan is er slechts één oplossing: een combinatie van de elementen OBJECT en EMBED. Ten behoeve van Microsoft Internet Explorer geef je met behulp van het OBJECT element aan dat de QuickTime ActiveX control gebruikt moet worden. Als alternatieve inhoud van het OBJECT element neem je EMBED element op, dat ervoor zorgt dat andere browsers de QuickTime plug-in kunnen gebruiken. Je moet bij deze oplossing wel voor lief nemen dat je gebruik maakt van een element, dat niet tot HTML 4.0 behoort.


Bij het OBJECT element legt het CLASSID attribuut vast dat voor de weergave van het object gebruik gemaakt moet worden van de QuickTime ActiveX control. Het CODEBASE attribuut legt vast waar het QuickTime ActiveX control gevonden kan worden. Het TYPE attribuut maakt aan de browser bekend om wat voor type object het gaat. De waarden van deze drie attributen zijn voor alle filmpjes hetzelfde.
De attributen WIDTH, HEIGHT bepalen de afmetingen van het object (filmpje en bedieningspaneel). Deze attributen moet je opnemen, omdat sommige browsers anders het object niet of niet volledig weergeven.
Het PARAM element gebruik je om aan te geven om welk QuickTime filmpje het gaat.

<P><OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<PARAM NAME="src" VALUE="test.mov">
...
</OBJECT></P>

Van de weergave van dit voorbeeld is een schermafdruk in Microsoft Internet Explorer gemaakt.

QuickTime filmpje

Bekijk in een nieuw venster of het QuickTime filmpje wordt weergegeven.

Bij het EMBED element bepaalt het SRC attribuut welk filmpje ingesloten moet worden. Met de attributen WIDTH en HEIGHT worden de afmetingen van het object vastgelegd. Het TYPE attribuut maakt weer aan de browser bekend om wat voor type object het gaat. Het is belangrijk dit attribuut altijd op te nemen, omdat sommige browsers het object alleen kunnen insluiten als het juiste type is opgegeven.

<EMBED SRC="test.mov" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime"></EMBED>

Bekijk in een nieuw venster het QuickTime filmpje met behulp van de QuickTime plug-in kan weergeven.

Om het QuickTime filmpje door alle browsers te laten weergeven, moet je het EMBED element als alternatieve inhoud van het OBJECT element opnemen:

<P><OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<PARAM NAME="src" VALUE="test.mov">
<EMBED SRC="test.mov" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime"></EMBED>
</OBJECT></P>

Bekijk in een nieuw venster of de browser het QuickTime filmpje kan weergeven.

QuickTime filmpjes kunnen alleen worden weergeven als de QuickTime player geïnstalleerd is. Indien dat niet het geval is, wordt in Microsoft Internet Explorer gevraagd of dat alsnog moet gebeuren. Ten behoeve van browsers die gebruik maken van het EMBED element, kun je het PLUGINSPAGE attribuut opnemen om aan te geven waar de plug-in verkregen kan worden.

<P><OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<PARAM NAME="src" VALUE="test.mov">
<EMBED SRC="test.mov" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"></EMBED>
</OBJECT></P>


Voor QuickTime filmpjes bestaan er een aantal mogelijkheden om de weergave te regelen. Voor het OBJECT element doe je dat door het opnemen van extra PARAM elementen, terwijl je aan het EMBED element een aantal plug-in specifieke attributen moet toevoegen.
In het volgende voorbeeld zijn enkele van deze mogelijkheden toegepast. Voor het OBJECT element is met de parameter "autoplay" vastgelegd of het filmpje al dan niet direct bij het openen van het document afgespeeld moet worden en met de parameter "volume" wat het geluidsniveau moet zijn. Om dezelfde mogelijkheden te benutten bij de alternatieve inhoud voeg je aan het EMBED element de attributen AUTOPLAY en VOLUME toe.

<P><OBJECT CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<PARAM NAME="src" VALUE="test.mov">
<PARAM NAME="autoplay" VALUE="false">
<PARAM NAME="volume" VALUE="25">
<EMBED SRC="test.mov" WIDTH="136" HEIGHT="176" TYPE="video/quicktime" PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/" AUTOPLAY="false" VOLUME="25"></EMBED>
</OBJECT></P>

Bekijk het QuickTime filmpje in een nieuw venster.


Vervolg: Macromedia Flash animatiesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 november 2019