HTML Introductie in HTML


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: HTML | Elementen en attributen | Opbouw HTML-document | Extra mogelijkheden | HTML-document maken en controleren


Extra mogelijkheden

Hiervoor is ingegaan op een aantal basismogelijkheden bij het maken van HTML-documenten. HTML biedt daarnaast nog veel extra mogelijkheden en in deze handleiding komen die uitgebreid aan de orde.

In het onderdeel Structureren van tekst wordt, behalve op de al eerder genoemde paragrafen, koppen en horizontale lijnen, onder meer ingegaan op de witruimte in een document, het inspringen en centreren van blokken tekst, het plaatsen van tekst in kolommen, het afbreken en het plaatsen van tekst in een vaste opmaak.

Lijsten kun je gebruiken om informatie in een document puntsgewijs weergeven.

Tabellen zijn er voor het ordenen van informatie in een document. Daarnaast worden tabellen ook veel gebruikt om de lay-out van een document te bepalen (in het bijzonder het in horizontale richting op de gewenste plaats zetten van tekst en andere inhoud).

Met formulieren kun je de bezoeker van je pagina's de mogelijkheid te bieden tot bijvoorbeeld het geven van een reactie, het aanmelden als abonnee, het invullen van een enquête, het beantwoorden van vragen en het plaatsen van bestellingen.

Door te werken met frames kun je het venster van de browser onderverdelen in meerdere subvensters en in elk een document kunt openen. Vaak wordt dat gedaan om een deel van het venster steeds zichtbaar te houden (bijvoorbeeld een titelbalk of een inhoudsopgave) en in een ander deel door opeenvolgende documenten heen te kunnen lopen. Een bijzondere vorm is het inline frame, een venster in je document waar je doorheen kijkt naar een ander document.

Een bijzonder gebruik van afbeeldingen betreft image maps, ook wel aanklikbare afbeeldingen genoemd. Een image map is een afbeelding die (al dan niet zichtbaar) is opgedeeld in verschillende gebieden, waarbij aan elk gebied een hyperlink kan worden gekoppeld. Als je in zo'n gebied in de afbeelding klikt met de muis, spring je naar de in de hyperlink gedefinieerde bestemming.

Naast afbeeldingen kun je in een document ook andere objecten opnemen. Bekende voorbeelden zijn Java applets en geluidsfragmenten.

Scripts kun je gebruiken om extra mogelijkheden aan HTML-documenten toe te voegen. Bekende voorbeelden zijn het openen van nieuwe browservensters en het vervangen van meerdere frames tegelijkertijd. Naast een algemene beschrijving van het gebruik van scripts, worden in deze handleiding ook een beperkt aantal voorbeelden van de meest gebruikte scripttaal JavaScript gegeven.

Een groot aantal mogelijkheden voor de opmaak van HTML-documenten heb je, als je gebruik maakt van stylesheets. Deze handleiding bevat een uitgebreide beschrijving van de taal die je daarbij gebruikt: Cascading Style Sheets (CSS). In het onderdeel Stylesheets wordt ingegaan op de verschillende manieren, waarop je stylesheets aan HTML kunt koppelen.


Vervolg: HTML-document maken en controlerenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 20 februari 2015