HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Verzenden via mailto

Met behulp van een mailto-URI kan de informatie uit het formulier zonder tussenkomst van een script op de server direct naar een op te geven e-mailadres worden gestuurd. Bijvoorbeeld:

<FORM METHOD="post" ACTION="mailto:gebruiker@provider.nl">
...
</FORM>

De informatie uit het formulier wordt in het e-mailbericht op een weinig gebruiksvriendelijke wijze weergegeven: als één lange aaneengesloten regel tekst (waarin bepaalde karakters vervangen zijn door code, bijvoorbeeld de spatie door %20; zie ook het overzicht bij Karakters in URI's) of in de vorm van een attachment. Je kunt dat voorkomen door het ENCTYPE attribuut met de waarde "text/plain" aan het FORM element toe te voegen.

<FORM METHOD="post" ACTION="mailto:gebruiker@provider.nl" ENCTYPE="text/plain">
...
</FORM>

Net als bij mailto-hyperlinks worden door sommige browsers ook parameters voor de mailto-URI ondersteund, bijvoorbeeld om het onderwerp (subject) van het e-mailbericht vast te leggen:

<FORM METHOD="post" ACTION="mailto:gebruiker@provider.nl?SUBJECT=Reactie">
...
</FORM>

De mailto-URI wordt ondersteund door alle versies Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator en Opera. De ondersteuning is echter niet altijd compleet en leidt in de praktijk tot veel problemen:

  • Bij vrijwel alle browsers werkt de mailto-URI alleen goed als degene die het formulier invult, het bij de browser behorende e-mailprogramma gebruikt. Bij de standalone versie van Netscape Navigator 4 werkt de mailto-URI in het geheel niet.
  • In Netscape Navigator met versienummer lager dan 7.1 en in Mozilla met versienummer lager dan 1.3 wordt niets verstuurd, maar een nieuw bericht in het e-mailprogramma geopend. De te verzenden informatie uit het formulier staat echter niet in de body van het bericht en kan dus ook niet verzonden worden. Hetzelfde probleem doet zich blijkens allerlei meldingen regelmatig voor met Microsoft Internet Explorer 6.
  • Door geen enkele versie van Opera wordt het ENCTYPE attribuut met de waarde "text/plain" ondersteund. De inhoud van het bericht is daardoor moeilijk leesbaar.
  • De extra parameters voor SUBJECT, CC en BCC worden door geen enkele versie van Opera ondersteund. Doordat ze aan het e-mailadres worden geplakt en dat daarmee geen legaal adres meer is, kan de informatie uit het formulier niet verzonden worden.
  • Meerdere e-mailadressen kunnen niet gebruikt worden. Het standaard scheidingsteken de komma wordt ondersteund door Netscape Navigator en Opera. Door Microsoft Internet Explorer wordt bij de komma als scheidingsteken (zonder dat er een foutmelding wordt gegeven) helemaal niets verstuurd. Als de puntkomma als scheidingsteken wordt gebruikt gaat het goed in Microsoft Internet Explorer, maar geven Netscape Navigator en Opera een foutmelding.

Gezien alle problemen wordt het toepassen van een mailto-URI afgeraden en als alternatief het gebruik van een form-to-mail script geadviseerd (van de eigen provider, of van bijvoorbeeld Freedback.com).


Vervolg: TekstveldenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 augustus 2005