HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Verwerken informatie

Als een bezoeker een formulier heeft ingevuld, zal het de bedoeling zijn dat de informatie op de juiste plek terecht komt en/of verwerkt wordt. Dat gebeurt over het algemeen met behulp van scripts, die uitgevoerd worden op de webserver van de provider en daarom server-side scripts genoemd worden (in tegenstelling tot client-side scripts, die door de browser verwerkt worden). Het gaat daarbij om CGI-scripts (die vaak geschreven zijn in de scripttaal Perl) of om PHP-scripts.
Meestal beschikt een provider over een aantal standaardscripts, waarvoor je gebruiksrechten kunt krijgen. Bijvoorbeeld voor het automatisch als e-mail door sturen van de in het formulier ingevoerde informatie. Minder vaak zal een provider je toestaan ook eigen scripts te draaien. Wanneer je van formulieren gebruik wilt maken, is het daarom verstandig bij je provider te informeren naar de mogelijkheden.

Als alternatief voor scripts van je eigen provider kun je ook terecht bij enkele sites, die gratis standaardscripts aanbieden voor algemeen gebruik. Een voorbeeld daarvan is het form-to-mail script van Freedback.com, dat de informatie uit het formulier op een overzichtelijke manier per e-mail naar je toezendt (zie ook het Voorbeeld vragenformulier). Informatie over andere mogelijkheden voor het gratis verwerken van formulieren vind je onder meer bij The CGI Resource Index.

Met de attributen METHOD en ACTION van het FORM geef je aan op welke wijze en waarheen de informatie uit het formulier verzonden moet worden.

Het METHOD attribuut kent twee waarden: "get" en "post". Welke waarde moet worden opgenomen, hangt af van het gebruikte script op de server.

De waarde van het ACTION attribuut is een URI. Als gebruik gemaakt wordt van een script op de server waarop ook de HTML-documenten staan, dan wordt de bestemming bijvoorbeeld als volgt vastgelegd:

<FORM METHOD="get" ACTION="/cgi-bin/mailform">
...
</FORM>

of

<FORM METHOD="post" ACTION="form2mail.php">
...
</FORM>

Als het script op een andere server staat, dan wordt de bestemming door middel van een http-URI vastgelegd. Bijvoorbeeld:

<FORM METHOD="get" ACTION="http://cgi18.Freedback.com/mail.pl">
...
</FORM>


Vervolg: Verzenden via mailtoInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006