HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Controls groeperen

Een nieuwe mogelijkheid waarmee je de layout van een formulier kunt bepalen, is het groeperen van controls. Je doet dat door met het FIELDSET element een kader te plaatsen om bij elkaar horende controls. Met het LEGEND element kun je daarbij een bijschrift opgeven, dat in het kader geplaatst wordt. In het volgende voorbeeld is dit te zien.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<FIELDSET>
<LEGEND><B>Browser</B></LEGEND>
<BR>
Geef aan welke browser je gebruikt:<BR>
<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="IE">Microsoft Internet Explorer
...
<BR>
Versie:
<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="versie" SIZE="10">
<BR>
</FIELDSET>
</FORM>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld groeperen controls

Hoewel de elementen FIELDSET en LEGEND niet door oudere browsers worden ondersteund, kun je ze zonder problemen gebruiken. Wel moet je er op letten, dat browsers die het LEGEND element niet kennen het bijschrift als gewone tekst weergeven. Je kunt daarom overwegen de inhoud van het LEGEND element binnen het B element te plaatsen, zodat deze in alle gevallen benadrukt wordt. Daarnaast is het aan te raden de aan het FIELDSET element voorafgaande elementen op blokniveau (bijvoorbeeld P) te sluiten (met </P>) en daarmee te voorkomen, dat het bijschrift op dezelfde regel geplaatst wordt als voorafgaande inhoud.


Vervolg: Controls activerenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004