HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Tekstvakken

Een tekstvak kan gebruikt worden om de bezoeker een in principe onbeperkte hoeveelheid tekst te laten invoeren. Je maakt een tekstvak met het TEXTAREA element. De attributen ROWS en COLS bepalen de hoogte (het aantal rijen) en breedte (het aantal karakters) van het tekstvak.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<I>In het volgende vak kun je tekst invoeren:</I><BR>
<BR>
<TEXTAREA NAME="tekstvak" ROWS="4" COLS="50"></TEXTAREA>
</FORM>

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

In het volgende vak kun je tekst invoeren:

Tussen beide delen van het TEXTAREA element kan ook een standaard tekst geplaatst worden. Dat wordt door de browser zo weergegeven:

In de meeste browsers wordt de tekst in het tekstvak standaard aan de rechterzijde van het tekstvak afgebroken. In Netscape Navigator met versie nummer lager dan 6.0 gebeurt dat niet en loopt de tekst door buiten de grens van het vak. Je kunt dat voorkomen door gebruik te maken van het WRAP attribuut.

<TEXTAREA NAME="tekstvak" ROWS="4" COLS="50" WRAP="soft"> </TEXTAREA>

Het WRAP attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.


Door het READONLY attribuut toe te voegen aan het TEXTAREA element kan vastgelegd worden dat de vooraf bepaalde inhoud van het tekstvak niet gewijzigd mag worden door degene die het formulier invult.

<TEXTAREA NAME="tekstvak" ROWS="4" COLS="50" READONLY> </TEXTAREA>

Met het DISABLED attribuut wordt het tekstvak wel weergegeven, maar is het voor het overige geblokkeerd: het tekstvak kan geen focus krijgen (klikken op het tekstvak heeft geen effect en de vooraf bepaalde inhoud van het tekstvak kan dus niet gewijzigd worden), het tekstvak doet niet mee in de tab-volgorde en de inhoud wordt niet met het formulier verstuurd. Vaak wordt de inhoud van een geblokkeerd tekstvak in grijs weergegeven.

<TEXTAREA NAME="tekstvak" ROWS="4" COLS="50" DISABLED> </TEXTAREA>


Vervolg: Een formulier opmakenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003