HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Keuzerondjes

Keuzerondjes (radiobuttons) worden gebruikt wanneer de bezoeker uit meerdere mogelijkheden één keuze moet maken. Je maakt ze met het INPUT element. In het volgende voorbeeld zijn daaraan de attributen TYPE, NAME, VALUE en in één geval CHECKED toegevoegd. Het TYPE attribuut met de waarde "radio" bepaalt dat het om keuzerondjes gaat. Met NAME attribuut gebruik je om aan te geven welke keuzerondjes bij elkaar horen. Het VALUE attribuut definieert welke waarde naar de server gestuurd moet worden als een keuzerondje geselecteerd is. Het CHECKED attribuut zorgt er voor dat een keuzerondje bij openen van het formulier geselecteerd is.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<I>Geef aan welke browser je gebruikt:</I><BR>
<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="MSIE">Microsoft Internet Explorer<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="MOZ" CHECKED>Mozilla<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="NN">Netscape Navigator<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="OP">Opera <BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="browser" VALUE="anders">Andere browser<BR>
<BR>
<I>De door jou gebruikte browser ondersteunt:</I>
<INPUT TYPE="radio" NAME="iframes" VALUE="if" CHECKED>wel inline frames
<INPUT TYPE="radio" NAME="iframes" VALUE="nif">geen inline frames
</FORM>

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

Geef aan welke browser je gebruikt:

Microsoft Internet Explorer
Mozilla
Netscape Navigator
Opera
Andere browser

De door jou gebruikte browser ondersteunt: wel inline frames geen inline frames


Vervolg: AankruisvakjesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003