HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Bestanden verzenden

In een formulier kun je de gebruiker de mogelijkheid bieden, om gelijk met de rest van de informatie één of meer bestanden naar de server te sturen. Cruciaal daarbij is dat je de beschikking hebt over een script of programma op de server, dat de informatie uit het formulier kan afhandelen en weet wat er met de verzonden bestanden moet gebeuren: bijvoorbeeld opslaan op de server, per e-mail doorsturen, of er bepaalde gegevens uithalen en die op de een of andere manier verwerken. Heb je niet de beschikking over zo'n script of programma, dan heeft het geen zin de mogelijkheid tot het verzenden van bestanden in je formulier op te nemen.

Als je de mogelijkheid wilt bieden bestanden mee te sturen, moet je aan het FORM element in ieder geval het METHOD attribuut met de waarde "post" en het ENCTYPE attribuut met de waarde "multipart/form-data" toevoegen. Met het ACTION attribuut leg je daarnaast vast, welk script of programma op de server de te verzenden informatie moet afhandelen.
Het TYPE attribuut van het INPUT element met de waarde "file" zorgt ervoor dat er een tekstveld en een knop in het formulier te zien zijn. Drukken op de knop opent een venster waarin een bestand geselecteerd kan worden, waarna in het tekstveld de naam (inclusief het volledige pad) van het geselecteerde bestand wordt weergegeven. De grootte van het tekstveld bepaal je met het SIZE attribuut. Het is verstandig deze niet te klein te kiezen, omdat anders een groot deel van het pad en de bestandsnaam niet te lezen zijn. Het NAME attribuut gebruik je om het control een naam te geven. Deze naam heeft geen verband met de naam van het bestand, maar dient slechts als informatie voor het script of programma op de server.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming" ENCTYPE="multipart/form-data">
<INPUT TYPE="file" NAME="upload">
</FORM>

De browser geeft dit als volgt weer:


Een browser die de waarde "file" voor het TYPE attribuut van het INPUT element niet ondersteunt, zal de standaardwaarde van het TYPE attribuut ("text") gebruiken en dus alleen een tekstveld weergegeven.

Bij Microsoft Internet Explorer, Mozilla en Netscape Navigator heeft de knop het opschrift "Browse ..." en bij Opera 6.0 en hoger "Choose" (of "Bladeren" met een Nederlands taalbestand). Bij lagere versies van Opera moet de bezoeker het met slechts "..." doen.
Het opschrift van de knop kan in geen enkele browsers beïnvloed worden.

In Opera kunnen meerdere bestanden geselecteerd worden, in Microsoft Internet Explorer, Mozilla en Netscape Navigator slechts één bestand. Indien het nodig is de gebruiker in alle gevallen de gelegenheid te bieden meerdere bestanden te uploaden, is het daarom aan te bevelen in het formulier meerdere keren het INPUT element met het attribuut TYPE="file" op te nemen.

Hoewel er weinig situaties te bedenken zijn waarin het echt nuttig is, kan het in een enkel geval gewenst zijn een beginwaarde voor de bestandsnaam en het pad van het te verzenden bestand vast te leggen. Het VALUE attribuut van het INPUT element kan daarvoor worden gebruikt. Om te voorkomen dat de gebruiker ongemerkt of onbedoeld een bestand verzendt, wordt deze mogelijkheid door de meeste browsers echter niet ondersteund. Opera 3.5 en hoger doet dit wel en heeft het veiligheidsprobleem opgelost, door voor verzenden een bevestiging van de gebruiker te vragen.

De afmetingen en de vormgeving van het tekstveld en de knop kunnen in beperkte mate beïnvloed worden met behulp van stylesheets. De ondersteuning van de diverse mogelijkheden verschilt nogal per browser.


Vervolg: KeuzelijstenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005