HTML Formulieren


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie formulieren | Verwerken informatie | Verzenden via mailto | Tekstvelden | Keuzerondjes | Aankruisvakjes | Knoppen | Bestanden verzenden | Keuzelijsten | Tekstvakken | Een formulier opmaken | Controls groeperen | Controls activeren | Het gebruik van stijlen | Voorbeeld zoekformulier | Voorbeeld vragenformulier

Gerelateerde elementen: BUTTON | FIELDSET | FORM | INPUT | LABEL | LEGEND | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA


Tekstvelden

Een tekstveld wordt gebruikt om de bezoeker een beperkte hoeveelheid tekst op één regel te laten invoeren. Je maakt het met het INPUT element. In het volgende voorbeeld zijn daaraan de attributen TYPE, NAME, SIZE en MAXLENGTH toegevoegd. Door het TYPE attribuut de waarde "text" te geven, bepaal je dat het om een tekstveld gaat. Het SIZE attribuut definieert de breedte van het tekstveld en het MAXLENGTH attribuut bepaalt hoeveel karakters de gebruiker mag invoeren.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<I>Vul hier je naam in:</I>
<INPUT TYPE="text" NAME="naam" SIZE="20" MAXLENGTH="30">
</FORM>

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

Vul hier je naam in:

In dit voorbeeld mag er meer tekst ingevoerd worden dan past in het tekstveld. De tekst scrollt aan het eind automatisch door. Het is voor de gebruiker overigens wel zo overzichtelijk als de maximale lengte gelijk is aan de breedte van het tekstveld.

Met de waarde "password" voor het TYPE attribuut wordt de invoer met asterisken (*) weergegeven.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<I>Vul hier een wachtwoord van maximaal 8 tekens in:</I>
<INPUT TYPE="password" NAME="wachtwoord" SIZE="8" MAXLENGTH="8">
</FORM>

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

Vul hier een wachtwoord van maximaal 8 tekens in:

Door het TYPE attribuut de waarde "hidden" te geven, kan onzichtbaar voor de bezoeker bepaalde informatie naar de server worden gestuurd.

<FORM METHOD="post" ACTION="bestemming">
<I>Verborgen control:</I>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="recipient" VALUE="gebruiker@provider.nl">
</FORM>

Dit wordt door de browser als volgt weergegeven:

Verborgen control:

Hoewel door de browser niets wordt weergegeven, kan de invoer wel bekeken worden in de bron van het document.


Vervolg: KeuzerondjesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003